Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Tussen de 30 en 40% (!) van de Nederlanders voelt zich in meer of mindere mate eenzaam. De toenemende digitalisering van ons bestaan en ook de coronacrisis versterken dit alleen maar. Het is dus niet vreemd als jij je (weleens) eenzaam voelt.

En je bevindt je in goed gezelschap. Want ook ogenschijnlijk geslaagde en gelukkige mensen met een relatie, vrienden en een goede baan kunnen zich eenzaam voelen. 

Eenzaamheid duidt kortweg op een (structureel) gebrek aan verbondenheid met anderen (of een ideaal/geloof).

Maar dan wel anderen die echt bij jou passen.

Eenzaamheid kan betrekking hebben op studie, werk, partner/gezin/familie, vriendenkring, maar ook de straat, wijk, gemeente of zelfs maatschappij als geheel, met als gevolg gevoelens van vervreemding en onthechting.

 

Om misverstanden te voorkomen, eenzaamheid is dus wat anders dan alleen zijn. Momenten van alleen zijn, om je eigen dingen te doen, tot rust te komen of je te bezinnen, kunnen juist heel waardevol zijn.

 

Eenzaamheid is een signaal van je lichaam en geest. Niet om bij de pakken neer te zitten, maar om in actie te komen.

Wees blij met deze waarschuwing en doe er je voordeel mee.

 

Hoe jij zorgt voor een duurzame verbinding met mensen die bij jou passen? Klik op Contact!